SANINEUTRAL

Specjalny neutralizator do neutralizacji kondensatu z kotłów kondensacyjnych.

  • Kompaktowa budowa
  • 2 wejścia
  • Przeźroczysta obudowa, umożliwiająca kontrolę poziomu złoża neutralizującego

Sanineutral jest urządzeniem przeznaczonym do neutralizacji kondensatu z kotłów kondensacyjnych wyposażonym w specjalny hydrolizat magnezu w formie granulatu.. Produkt ten służy do eliminacji kwaśnego kondensatu z kotła, przed jego odprowadzeniem do kanalizacji, szamba lub oczyszczalni ścieków.

SANINEUTRAL może być używany z kotłami gazowymi o mocy do 50 kW lub olejowymi do 35 kW. Działa na zasadzie grawitacyjnego przepuszczenia kondensatu przez złoże neutralizujące bez użycia pompy. Może być stosowane razem z pompami Sanicondens Mini i Plus. W przypadku zastosowania razem z pompami Sanicondens MINI i Plus, Sanineutral musi zostać zamontowany jako pierwszy.

Karta danych technicznych SANINEUTRAL

Ilość wejść
2
pH min.
2,5

SANINEUTRAL dostarczany jest z zestawem montażowym i 1 kg złożem neutralizującym