Instalacja separatory tłuszczu

W każdej restauracji powstają ścieki zawierające tłuszcze i oleiste substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które tworzą znaczne osady w rurach, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie systemów odwadniających i oczyszczalni ścieków. Separator tłuszczu jest zatem niezbędny w restauracjach, jak również w zakładach przemysłu spożywczego, takich jak masarnie, delikatesy, piekarnie, cukiernie, sklepy rybne, firmy cateringowe itp. Instalacja separatora tłuszczu pozwala zatrzymać te makroodpady i tłuszcz u źródła, zapobiegając tym samym zatykaniu rurociągów i uszkodzeniom publicznych urządzeń sanitarnych.

Instalacja separatory tłuszczu

Sanigrease T

Sanigrease T

Sanigrease T znajdzie zastosowanie przy zlewach kuchennych w niewielkich lokalach...

Sanigrease T24

Sanigrease T24

Sanigrease T24 to kompaktowy separator tłuszczu przeznaczony dla małych obiektów...