Our reports

Our news

ISO FOCUS

Arnaud CORBIER, Dyrektor Generalny

“ 

Oferujemy rozwiązania, które są innowacyjne, niezawodne i łatwe w montażu i eksploatacji.

"

Słowo od kierownictwa

Od ponad 65 lat spółki Grupy SFA dbają o codzienny komfort naszych klientów, zarówno końcowych i profesjonalnych. Dajemy im znacznie więcej niż tylko wiedzę techniczną: oferujemy im rozwiązania, które są innowacyjne, niezawodne i łatwe do montażu.

To jest nasz znak rozpoznawczy!

Idea, który zaowocował w 1958 roku wypuszczeniem pierwszego pomporozdrabniacza Sanibroyeur. Pomysł, który zrewolucjonizował aranżację wnętrz na całym świecie. Dzięki naszym 28 spółkom zależnym i ponad 60 dystrybutorom nasza Grupa jest obecna w ponad 70 krajach.

Jednocześnie nasza firma jest zaangażowana w dywersyfikację swojej działalności.

Nasze portfolio marek wzbogaciło się o kilka przejęć: Europelec, Kinedo, Grandform, Watermatic, Zehnder Pumpen, a ostatnio Format. Umożliwiło nam to skuteczną penetrację nowych rynków.

SFA stałą się globalną, silną i rozpoznawalną grupą na całym świecie.

Marka, która od momentu powstania niosła ze sobą wartości, zaangażowanie i inspiracje, które stanowią jednoczącą podstawę dla nas wszystkich: pracowników, klientów i partnerów. To globalne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu w naszej firmie zasługuje na to, by było dziś pokazywane nie tylko jako zobowiązanie, ale jako rzeczywistość realizowana na co dzień.

Witamy w SFA!

CSR w SFA Group

Nasze podejście

Jako międzynarodowa grupa przemysłowa, nasz główny cel jest prosty: projektować i wytwarzać domowe i profesjonalne rozwiązania wszędzie tam, gdzie płynie woda.

W 2016 roku, kierownictwo SFA zdecydowało, że aby sprostać nowym wyzwaniom związanym z komunikacją, zasobami ludzkimi i zgodnością z przepisami, konieczne jest teraz zaangażowanie firmy w społeczną odpowiedzialności biznesu.

Zaangażowanie SFA w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) odzwierciedla nasze cele, jakimi jest dążenie do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju naszej działalności oraz sprostanie wyzwaniom społecznym i środowiskowym poprzez ciągłe dostarczanie naszym klientom nowatorskich rozwiązań spełniających ich oczekiwania.

Nasze pomysłowe podejście do rozwiązań produktowych i kreowania marki zaczyna się i kończy na jakości i usługach.

Produkty SFA zostały powszechnie uznane w naszej branży i poza nią za najlepsze rozwiązania.

W ważnych kwestiach środowiskowych, takich jak stosowanie metod i zasad chroniących środowisko już na etapie projektowania i ograniczanie ilości odpadów, staramy się nie tylko poprawiać własne wyniki, ale także podnosić poprzeczkę innym, w tym dostawcom.

Wspierając naszych pracowników i współpracując z dostawcami, aby dostarczać naszym klientom produkty wysokiej jakości, przestrzegamy wysokich standardów etyki i uczciwości. Współpraca i integracja mają kluczowe znaczenie dla naszego sposobu pracy. Uważamy, że najlepsze rozwiązania to takie, które opierają się na różnorodnych pomysłach i perspektywach.

Naszym celem jest wzbogacanie życia i społeczności, z którymi się stykamy. Firma SFA od dawna pomaga ludziom na całym świecie w kwestiach sanitarnych.

Każdego roku, w ramach światowego dnia toalety, podczas którego chodzi o inspirowanie działań mających na celu stawienie czoła globalnemu kryzysowi sanitarnemu i pomoc w osiągnięciu celu Zrównoważonego Rozwoju 6 (SDG 6), wspieramy poprzez darowizny produktów. Pomagają one dzieciom i dorosłym w uzyskaniu bardzo potrzebnej opieki zdrowotnej ”.

Nasze cele

“ 

Growing together

"

Zaangażowanie SFA w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) odzwierciedla nasze cele, jakim jest dążenie do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju naszej działalności oraz sprostanie wyzwaniom społecznym i środowiskowym poprzez ciągłe dostarczanie naszym klientom nowatorskich rozwiązań spełniających ich oczekiwania.

Naszą ambicją w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej jest rozwój naszej firmy wraz z naszymi pracownikami, klientami oraz partnerami i dostawcami.

Nasze zaangażowanie

Zaangażowanie Społeczne i Charytatywne

Grupa SFA kontynuuje swoje zaangażowanie na rzecz Fundacji "Planet Water"

Grupa SFA od 2011 roku aktywnie realizuje cel, jakim jest poprawa globalnego dostępu do czystej wody. Od 2021 roku wspiera Fundację "Planet Water" i wdraża konkretne działania, aby osiągnąć ten cel. Najnowszy projekt, zrealizowany w 2023 roku, po raz kolejny pokazuje duże zaangażowanie i niezachwiane poświęcenie.

We współpracy z Fundacją "Planet Water" Grupa SFA zainstalowała system filtracji wody pitnej AquaFill w szkole podstawowej Dan Ha w Hanoi w Wietnamie. System ten, oparty na grawitacji i wykorzystujący najnowocześniejszą technologię oczyszczania wody, zapewnia usunięcie z wody patogenów. Florian GARNIER, dyrektor zarządzający SFA Vietnam, osobiście uczestniczył w instalacji, podkreślając osobiste zaangażowanie i zaangażowanie Grupy SFA w tę istotną sprawę.

Projekt obejmował także realizację programu edukacji higienicznej dla dzieci w wieku szkolnym. Jest to kluczowy krok w promowaniu świadomości na temat zdrowych praktyk higienicznych i zapewnianiu długoterminowego pozytywnego wpływu na społeczność.

Grupa SFA wspiera Sulabh School Sanitation Club w Indiach

Podczas Światowego Dnia Toalet chcemy podkreślić partnerstwo Grupy SFA i wsparcie, jakiego udzieliliśmy Sulabh School Sanitation Club w Indiach. Razem niezmiennie angażujemy się w przyspieszanie edukacji w zakresie warunków sanitarnych i higieny w szkołach w Haryana.

Grupa SFA poprzez darowizny finansowe położyła podwaliny pod realizację tej ambitnej inicjatywy. Ma na celu poprawę jakości życia i możliwości edukacyjnych uczniów w czterech szkołach w bloku Gurgaon w stanie Haryana w Indiach.

Współpraca pomiędzy Grupą SFA a Sulabh School Sanitation Club w Indiach obejmuje następujące etapy:

  1. Audyt i ocena infrastruktury szkolnej
  2. Budowanie potencjału uczniów i nauczycieli
  3. Uwrażliwianie interesariuszy i społeczności
  4. Kampania uświadamiająca w środkach masowego przekazu
  5. Opracowywanie materiałów edukacyjnych
  6. Przeglądy projektów i wizyty kontrolne

Te kroki są integralną częścią powodzenia projektu, którego celem jest uczynienie szkół czystszymi i zdrowszymi, przy jednoczesnym promowaniu świadomości na temat czystej wody i właściwych warunków sanitarnych. Projekt ma pozytywny wpływ nie tylko na uczniów, ale także na nauczycieli i społeczność lokalną.

Dzięki wsparciu finansowemu Grupy SFA projekt ten staje się rzeczywistością.

Nasze certyfikaty

Zarządzanie jakością

Zarządzanie środowiskiem

"Gwarantowane Francuskie Pochodzenie"

Ocena CSR przez EcoVadis

EcoVadis, najbardziej zaufany na świecie audytor zrównoważonego rozwoju, przyznał Grupie SFA brązowy medal. Wynik ten plasuje Grupę SFA w gronie 50% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis.

Ocena EcoVadis opiera się na międzynarodowych kryteriach zrównoważonego rozwoju, takich jak standardy GRI (Global Reporting Initiative), United Nations Global Compact i norma ISO 26000, które obejmują 200 kategorii wkładu i ponad 160 krajów.

Grupa SFA została oceniona na podstawie arkusza oceny kryteriów zrównoważonego rozwoju ilustrującego jej wyniki za pomocą 21 wskaźników podzielonych na cztery główne kategorie:

     środowisko

     prawa pracy i prawa człowieka

     etyka

     zrównoważone zakupy