SFA Poland, administrator   (w dalszej części "my", "nas", "nasze"), chcielibyśmy poinformować w wyraźny i przejrzysty sposób o wykorzystaniu plików cookies w przypadku wejścia na naszą stronę internetową https://www.sfapoland.pl/(w dalszej części "Strona Internetowa").

1. WSTĘP 

W przypadku wejścia na naszą stronę internetową, informacje dotyczące wyszukiwania Twojego terminala (komputera, tabletu, smartfonu, itp.) mogą być wprowadzone do plików tekstowych zwanych "plikami cookies", zainstalowanych w Twojej przeglądarce. Pliki cookies będą wykorzystywane do rozpoznania Twojej przeglądarki w okresie ważności tych plików cookies i zwrócą określone informacje do Serwisu Internetowego (na przykład wybór języka).

Jedynie wydawca danych plików cookies może odczytać lub modyfikować informacje w nich zawarte.

Istnieją różne typy plików cookies:

 • sesyjne pliki cookies, które znikają, gdy tylko opuścisz Stronę Internetową;
 • stałe pliki cookies, które pozostają na Twoim terminalu aż do wygaśnięcia ich okresu ważności lub do chwili usunięcia ich z wykorzystaniem funkcji Twojej przeglądarki internetowej.

Ponadto, należy dokonać rozróżnienia między plikami cookies, które są "niezbędne "do właściwego funkcjonowania Strony Internetowej, i na które Twoja zgoda nie jest wymagana, a plikami cookies, które "nie są niezbędne", które wymagają Twojej zgody.

Możesz dezaktywować pliki cookies, na które udzieliłeś zgody, w dowolnym momencie, nieodpłatnie, wykorzystując opcje dezaktywacji wymienione poniżej.

2. DEFINICJE 

Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do identyfikacji osoby fizycznej. "Możliwa do identyfikacji osoba fizyczna" to osoba, którą można określić bezpośrednio czy pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do cechy identyfikacyjnej, takiej jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka czynników określonych dla jej fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej,  ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.

Mające zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych: oznaczają europejskie przepisy mające zastosowanie w dziedzinie ochrony danych osobowych. Obejmuje to, między innymi:

 • mające zastosowanie europejskie przepisy, w szczególności Dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 związaną z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej i Rozporządzenie (UE) 2016/679 Europejskiego Parlamentu  i Rady z 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i o swobodnym ruchu takich danych i uchylające Dyrektywę 95/46/EC (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO);
 • zalecenia, wytyczne i ustalenia posiedzeń władz nadzorczych, w szczególności Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB).

3. PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

Pliki cookie wykorzystywane na Stronie Internetowej to:

 • nasze pliki cookies;
 • pliki cookies zamieszczone przez partnerów w naszym imieniu (podwykonawcy);
 • pliki cookies spółek zewnętrznych odpowiedzialnych za przetwarzanie, które zostały wybrane w celu osiągnięcia określonych celów .

4. CEL WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIE 

Niektóre pliki cookies, nieobjęte zgodą, są kluczowe w wykorzystywaniu strony internetowej. Są to pliki cookies, które wykorzystujemy do:

 • utrzymania aktywnej sesji;
 • zapisywania Twoich decyzji dotyczących plików cookies.

Niektóre pliki cookies wymagające Twojej wcześniejszej zgody są wykorzystywane przez naszą stronę internetową w następujących celach:

 • analiza i pomiar popularności Strony Internetowej i poprawa wyników;
 • dostosowanie reklam.

5. ZGODA  

5.1 Niezbędne pliki cookie  

Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych, nie prosimy o zgodę na korzystanie z tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.

5.2 Inne niż niezbędne pliki cookie  

Będziemy przechować lub odczytywać na Twoim urządzeniu pliki cookies, które nie są niezbędne, i przetwarzać powiązane Dane Osobowe (lub umożliwiać to naszym partnerom) tylko, jeżeli udzielisz i nie wycofasz zgody. 

5.3 Jak udzielić zgody na inne niż niezbędne pliki cookies 

Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, zostaniesz poproszony o zgodę na pliki cookies, które nie są niezbędne. Możesz zaakceptować je wszystkie wybierając "Accept All" lub odrzucić je wybierając "Reject All".

Możesz także wyrazić specjalną zgodę na każdy oddzielny cel klikając link "Manage Your Preferences".

Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu instalacji plików cookies, plik cookie jest instalowany na Twoim terminalu na okres 6 miesięcy  w celu zapisania decyzji. Jeżeli usuniesz ten plik cookie, nie będzie można już zidentyfikować Cię jako akceptującego lub odrzucającego wykorzystanie plików cookies. W konsekwencji, decyzja dotycząca plików cookies zostanie ponownie zaproponowana przy kolejnej wizycie na stronie internetowej. 

Ustala się, że fakt kontynuowania przeglądania bez klikania jednej z opcji zaproponowanych przez ten baner cookie jest zbliżony do odmowy zgody. 

Jeśli nie zgadzasz się na pliki cookies, które nie są niezbędne, żadne pliki cookies nie zostaną zainstalowane i nie będziemy przetwarzać żadnych związanych z nimi Danych Osobowych. 

Jakiekolwiek wykorzystanie pliku cookie czy powiązanych Danych Osobowych przed wycofaniem zgody będzie zgodne z prawem. 

5.4 Konsekwencje odmowy/wycofania zgody na pliki cookies 

Jeżeli odmówisz lub wycofasz zgodę na wykorzystanie innych niż niezbędne plików cookies, odpowiednia funkcjonalność lub właściwość Strony Internetowej może nie funkcjonować prawidłowo albo nie funkcjonować wcale. Nie wpłynie to na wykorzystanie przez Ciebie podstawowych funkcji Strony Internetowej. 

Jeżeli dezaktywujesz konieczne pliki cookies (lub wszystkie pliki cookies) z wykorzystaniem ustawień Twojej przeglądarki internetowej, jedna lub więcej kluczowych funkcji Strony Internetowej, włączając te zaprojektowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twojej wizyty, nie będą funkcjonować prawidłowo albo wcale.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES 

Możesz zarządzać i modyfikować w dowolnym momencie wykorzystanie plików cookies w poniższy sposób:

 • bezpośrednio na naszej Stronie Internetowej, poprzez centrum zarządzania preferencjami, które jest dostępne w dowolnym czasie na wszystkich stronach Strony Internetowej, poprzez kliknięcie linku "Cookie"  ("Centrum Zarządzania Preferencjami"); lub
 • z Twojej przeglądarki internetowej; lub
 • z platform sprzeciwu.

6.1 Centrum Zarządzania Preferencjami 

Centrum Zarządzania Preferencjami to moduł, który pozwala na zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookies na naszej Stronie Internetowej.

W każdej chwili, klikając tutaj można uzyskać dostęp do Centrum Zarządzania Preferencjami. 

6.2 Ustawienia przeglądarki internetowej 

Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by pliki cookies były przechowywane na Twoim terminalu lub zostały odrzucone, systematycznie lub zależnie od ich nadawcy. Można także regularnie usuwać pliki cookies z terminala poprzez przeglądarkę internetową.

Konfiguracja każdej przeglądarki internetowej jest inna. Na przykład:

 • w przypadku Internet Explorera™;
 • w przypadku Safari™;
 • w przypadku Chrome™;
 • w przypadku Firefoxa™;
 • w przypadku Opery™.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że jeżeli ustawisz przeglądarkę na odrzucanie plików cookies, pewne funkcje, strony i obszary Strony Internetowej, które wymagają wykorzystania plików cookies, nie będą dostępne, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

6.3 Platformy sprzeciwu 

Szereg profesjonalnych platform reklamowych zapewnia również możliwość odrzucenia lub akceptacji plików cookie wykorzystywanych przez ich spółki członkowskie. Te scentralizowane mechanizmy nie blokują wyświetlania reklam ale tylko uniemożliwiają instalację plików cookies służących do dostosowania reklam do Twoich zainteresowań i zachowań.

Przykładowo, możesz zalogować się na Stronie Internetowej www.youronlinechoices.com w celu uniemożliwienia zainstalowania takich plików cookies na Twoim terminalu. Ta Strona Internetowa jest proponowana przez ekspertów ds. reklamy cyfrowej zgrupowanych w Europejskim Sojuszu Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (EDAA).

Możesz dowiedzieć się, które spółki są zarejestrowane na tej platformie, i które oferują możliwość odrzucenia lub akceptacji plików cookies wykorzystywanych przez nie do dostosowania, zgodnie z danymi, które zbierają, reklam, które mogą być wyświetlane w Twojej przeglądarce.

Ta europejska platforma jest współdzielona przez setki internetowych ekspertów ds. reklamy i stanowi scentralizowany interfejs umożliwiający odmowę lub akceptację plików cookies, jak określono powyżej.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

7.1 Kategorie Danych Osobowych 

W związku z wykorzystaniem plików cookies w sposób opisany powyżej, możemy przetwarzać dotyczące Ciebie Dane Osobowe jako administrator danych. 

Otrzymujemy następujące kategorie Danych Osobowych:

 • Dane cookie przeglądarki internetowej: identyfikatory cookie, godzina /data, wybrane usługi/produkty, zgoda i zatwierdzone typy plików cookie;
 • Dane urządzenia: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, jądro renderowania, wersja i podstawowe ustawienia przeglądarki;
 • Dane dziennika: czas i długość wykorzystania strony internetowej i dane wyszukiwania;
 • Dane lokalizacji: dane na temat Twojego kraju dostępu określone przez Twoje urządzenie;
 • Dane behawioralne: dane na temat wykorzystania przez Ciebie Strony Internetowej, które możemy przetwarzać, jeżeli odwiedzasz lub wykorzystujesz Strony Internetowe lub aplikacje stron trzecich do współpracy z nami i dane Twojego uczestnictwa w zawartości Strony Internetowej (jak odwiedzane strony, czy przybywasz w wyniku kampanii marketingowej, kliknięcia przycisków, itp.);

7.2 Cele przetwarzania 

Cele tych plików cookies są wymienione w paragrafie "Cel wykorzystywanych plików cookie".

7.3 Podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zbieranych z plików cookies jest oparte na Twojej zgodzie. 

Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie w module zarządzania dostępnym na wszystkich stronach Strony Internetowej lub poprzez ten link . 

Przetwarzanie Twoich danych z plików cookies bezwzględnie koniecznych do udostępnienia Strony Internetowej i jej działania jest oparte na naszym uzasadnionym interesie. 

7.4 Jak długo przechowujemy Dane Osobowe 

Pliki cookie nigdy nie są przechowywane dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celu plików cookie. Dane zgromadzone z plików cookies są przechowywane przez maksymalnie 25 miesięcy .

7.5 Odbiorcy Danych Osobowych 

Dane zgromadzone przez pliki cookie wykorzystywane przez Stronę Internetową zostaną przekazane naszemu upoważnionemu personelowi.

7.6 Podwykonawcy 

Nasi zewnętrzni dostawcy usług, przedstawiciele i kontrahenci, partnerzy gospodarczy, spółki grupy i inne strony trzecie (zwane w dalszej części "kontrahentami") mogą otrzymać Dane Osobowe związane z plikami cookies bezpośrednio od Ciebie lub od nas.

Ujawniamy lub zapewniamy im dostęp do Twoich Danych Osobowych bezwzględnie koniecznych do realizacji ich usług zgodnie z Artykułem 7.2. 

Większość dostawców, których wykorzystujemy, to podwykonawcy, z którymi mamy umowę wymagającą od nich zabezpieczenia Twoich informacji i nie wykorzystywania ich inaczej niż zgodnie z naszymi określonymi instrukcjami. 

W przypadku plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej, wykorzystujemy następujących podwykonawców:

 • Google Analytics 
 • SFA

7.7 Wykaz firm wykorzystujących trackery w naszym Serwisie Internetowym 

Pliki cookies stron trzecich na Stronie Internetowej zależą również od innych spółek odpowiedzialnych za przetwarzanie, czyli:

 • Google Ireland Limited (w przypadku YouTube);
 • Dostawcy technologii reklamowych i wymiany danych (Facebook, Google DoubleClick).

Jeśli zaakceptujesz te pliki cookies, spółki te mogą przetwarzać Twoje Dane Osobowe. 

Ujawniamy Twoje Dane Osobowe tym spółkom lub umożliwiamy im dostęp do takich informacji do celów bezwzględnie koniecznych do realizacji ich usług, zgodnie z Artykułem 7.2. 

Jeżeli ujawniamy lub udostępniamy Twoje Dane Osobowe powyższym spółkom, mogą one ujawnić lub przekazać je innym organizacjom stosownie do ich polityki prywatności. 

Nie wpływa to na jakiekolwiek Twoje prawa personalne w stosunku do Danych Osobowych. Jeżeli wnosisz o poprawienie, wykasowanie lub ograniczenie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, podejmiemy odpowiednie kroki w celu przekazania tego wniosku spółkom, którym udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe.

Przekazanie i wykorzystanie tych plików cookies przez powyższe spółki podlegają ich własnym politykom prywatności. Aby uzyskać więcej informacji o tych procesach, patrz ich polityki prywatności.

7.8 Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską 

Twoje Dane Osobowe związane z plikami cookies mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EEA"), jeżeli udzielisz nam na to wyrażonej zgody, lub gdy zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przekazywanych danych.

W zakresie Google Analytics i/lub wykorzystania analitycznych, marketingowych i społecznościowych plików cookies, Twoje Dane Osobowe mogą być przekazane, gdy udzielisz zgody, spółkom z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych, i przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. 

Należy zwrócić uwagę, że takie przekazanie może stwarzać ryzyko dla przetwarzania Twoich Danych Osobowych z powodu braku decyzji w sprawie adekwatności i odpowiednich zabezpieczeń. W szczególności, przekazywanie i przetwarzanie Danych Osobowych przez naszych partnerów w Stanach Zjednoczonych może być przedmiotem programów nadzorczych organów rządu amerykańskiego i Twoje Dane Osobowe mogą być dostępne agencjom wywiadowczym rządu amerykańskiego lub śledczym federalnym. Osoby spoza USA nie mają też tej samej zdolności do przeciwdziałania nadzorowi przez odpowiednie amerykańskie organy. Wreszcie, Stany Zjednoczone nie mają jednego organu ochrony danych.

Jeśli wykorzystujesz Stronę Internetową będąc poza UK i EEA, Twoje informacje zostaną przekazane poza te terytoria w celu umożliwienia Ci dostępu do niej.

7.9 Twoje prawa 

Masz prawo do uzyskania dostępu, sprostowania, usunięcia Twoich danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania i możliwości przekazywania danych.

Masz również prawo do sprzeciwu w dowolnej chwili, z powodów dotyczących Twojej konkretnej sytuacji, względem przetwarzania Danych Osobowych, którego podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji, w tym w zakresie sposobu wykorzystania Twoich praw, patrz nasza Polityka Prywatności .

Wnioski o wykorzystanie Twoich praw należy składać:

 • na następujący adres pocztowy ul. Białołęcka 168, 03-253 Warszawa; lub 
 • na następujący adres e-mail: [email protected]

Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru Twojego kraju.