Ostatnie artykuły

Search on blog

Masz pytanie?

Skontaktuj się z naszą firmą, wypełniając formularz kontaktowy

 Pro blog

Pro blog

 • Pro blog , Porady 2023-04-25

  Przepompownie SFA - zastosowanie

  Przepompownie SFA to urządzenia służące do pompowania ścieków z obiektów, w których niemożliwe lub trudne jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Urządzenia te są bardzo popularne w obiektach komercyjnych i przemysłowych, w których wymagane jest odprowadzenie ścieków z różnych źródeł, takich jak toalety, umywalki, zlewy, prysznice itp.

  Czytaj więcej
 • Pro blog , Porady 2022-02-23

  Separatory tłuszczu do małej gastronomii

  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normą PN EN 1825, ścieki odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej nie mogą być zanieczyszczone olejami oraz tłuszczami lekkimi. Z tego względu, w miejscach, w których generowane są tego typu ścieki, konieczne jest stosowanie separatorów tłuszczu, czyli specjalnych urządzeń oddzielających tłuszcz od wody.

  Czytaj więcej