INSTALACJA

Czy możliwe jest zainstalowanie sanirozdrabniacza SFA, kiedy wykorzystywane jest szambo?

Zainstalowanie sanirozdrabniacza SFA, kiedy posiadasz szambo jest całkowicie możliwe. Sanirozdrabniacz mechanicznie rozdrabnia ścieki, nie zachodzą w nim żadne procesy chemiczne tak więc może być używany z szambem.

Z jakich materiałów powinna zostać wykonana instalacja odpływowa?

Instalacja odpływowa powinna być wykonane z rur PCV, PE lub rur miedzianych, stalowych.

Jaka powinna być średnica rur w instalcji odpływowej?

Jedną z wielkich zalet sanirozdrabniaczy i pomp SFA jest możliwość odprowadzania ścieków przez rury o bardzo małej średnicy (od 22 do 32 mm dla produktów domowych, a dla pomp do użytku publicznego np. takich jak Sanicubic, Sanicom 2 wykorzystywane są rury o średnicy DN50), bez konieczności przeprowadzania kosztownych i skomplikowanych prac remontowych. Prosimy o zapoznanie się z poszczególnymi stronami witryny dotyczącymi konkretnych produktów, aby znaleźć informacje na temat odpowiedniej średnicy odpływu.

Czy możliwe jest zainstalowanie odpływu pionowego?

Pionowa część odpływu powinna znajdować się jak najbliżej urządzenia, inaczej mówiąc, zalecane jest, aby rozpocząć od pionowego odcinka kanalizacji. Niemniej jednak, jeżeli pierwszy odcinek musi być poziomy, a dopiero drugi pionowy, jego długość nie powinna przekraczać 30 cm. Rozpoczynając od najwyższego punktu odpływu, nachylenie powinno wynosić minimalnie 1% (na odcinku poziomym) aż do pionu odpływowego ścieków. Zalecamy zainstalowanie zaworu spustowego w najniższym punkcie dla ułatwienia prac konserwacyjnych (umożliwienie opróżnienia pionowego przewodu wody podczas przeprowadzania prac naprawczych). Aby uniknąć efektu syfonu, zalecamy zainstalowanie zaworu napowietrzającego w najwyższym punkcie instalacji lub zwiększenie średnicy przewodu poziomego za najwyższym punktem (po ok. 10 metrach od najwyższego punktu w poziomie).

Jakie jest minimalne ciśnienie wody, umożliwiające korzystanie z urządzenia Sanicompact?

Minimalne ciśnienie wody doprowadzanej do urządzenia SANICOMPACT wynosi 1,7 bar. Jeżeli ciśnienie wody jest mniejsze, zalecamy zainstalowanie tradycyjnej miski klozetowej, za którą można umieścić sanirozdrabniacz  przystawkowy typu Sanibroyeur, Sanitop...

W jaki sposób zainstalować urządzenie Sanidouche?

Sanidouche to pompa podnosząca, umożliwiająca odprowadzanie ścieków z prysznica, umywalki, bidetu lub małej wanny. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia, oś otworu spustowego prysznica powinna znajdować się na wysokości co najmniej 8 cm od posadzki. W przeciwnym wypadku, możliwe jest występowanie powrotu wody do brodzika prysznicowego. Ponadto zalecamy zainstalowanie syfonu i zaworu zwrotnego na odpływie z innych urządzeń sanitarnych podłączonych do produktu Sanidouche (na przykład na odpływie z umywalki, prysznica). Aby uzyskać więcej informacji, można pobrać instrukcję obsługi tego urządzenia ze strony produktu lub skontaktować się z działem serwisu technicznego naszej firmy.

Gdzie znajduje się zbiornik wody w urządzeniu Sanicompact?

Woda jest doprowadzana do wszystkich modeli SANICOMPACT bezpośrednio z instalacji wodnej. Spłukiwanie odbywa się po naciśnięciu przycisku znajdującego się na ceramice. Urządzenie nie jest więc wyposażone w zbiornik. W zależności od modelu urządzenia SANICOMPACT, ilość wody wykorzystywanej w każdym cyklu wynosi 1,8l/3l lub 3,8l/5l. Dla zapewnienia prawidłowego płukania urządzenia SANICOMPACT, ciśnienie doprowadzanej wody musi wynosić co najmniej 1,7 bar.

 

UŻYTKOWANIE / FUNKCJONOWANIE

Jakie są przepisy dotyczące odprowadzania ścieków z urządzeń wyposażonych w rozdrabniacz?

Ścieki z urządzeń wyposażonych w system rozdrabniający/pompy powinny być odprowadzane do zwykłej kanalizacji miejskiej. Ponadto przewód odprowadzający ścieki z rozdrabniacza/pompy powinien być podłączony bezpośrednio do głównego pionu kanalizacyjnego (o dużej średnicy).

Jakiej konserwacji wymaga sanirozdrabniacz?

Sanirozdrabniacz nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji, jednak w celu zapewnienia jego niezawodnego funkcjonowania przez wiele lat, zalecamy systematyczne czyszczenie i używanie odkamieniacza. Specjalny środek do usuwania kamienia SANICLEAN firmy SFA został opracowany specjalnie w celu usuwania kamienia, bez żadnych szkód dla elementów wewnętrznych urządzenia. Częstotliwość wykonywania tej operacji zależy od twardości wody. W przypadku rozdrabniaczy przystawkowych, można stosować klasyczne produkty przeznaczone do czyszczenia misek klozetowych (podobnie, jak w przypadku gamy produktów SANICOMPACT). Nie należy jednak używać produktów chemicznych (np. Kret) przeznaczonych do odtykania zatkanych przewodów lub kwasów, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów rozdrabniacza.

Przez jak długi czas działa sanirozdrabniacz po użyciu spłuczki toaletowej?

Użycie spłuczki toaletowej powoduje najczęściej uruchomienie 2 do 3 cykli roboczych trwających przez 2-3 sekundy. Jeżeli urządzenie pracuje dłużej niż wcześniej, być może zamontowany w urządzeniu gumowa membrana załączająca wymaga czyszczenia / usunięcia kamienia. W tym celu można użyć białego octu lub specjalnego odkamieniacza SANICLEAN firmy SFA: należy wyłączyć zasilanie elektryczne urządzenia, a następnie wlać 2,5 litra produktu do miski klozetowej i spłukać. Pozostawić przez kilka godzin, a następnie podłączyć urządzenie i ponownie spuścić wodę.

Czy sanirozdrabniacz działa głośno?

Sanirozdrabniacze z serii Silence nie działają głośniej, niż zwykła spłuczka toaletowa. Wyrażony w decybelach poziom hałasu może być różny w zależności od instalacji, produktu oraz jego otoczenia roboczego (pomieszczenie wyłożone płytkami lub nie, wymiary i geometria pomieszczenia)... Dlatego też nie zamieszczamy danych dotyczących mierzonego w decybelach poziomu hałasu emitowanego przez nasze urządzenia. Niemniej jednak w urządzeniach należących do nowej gamy silence, poziom hałasu został zmniejszony o 10dB. Należy również przestrzegać pewnych zaleceń dotyczących instalacji, aby uniknąć przenoszenia się dźwięku (rozdrabniacz nie powinien dotykać ściany, należy umieścić pod miską płozy wyciszające, przestrzegać zasad dotyczących montażu kanalizacji...). Dla zapewnienia lepszego wyciszenia, można również umieścić warstwę materiału izolacyjnego pochłaniającego wibracje pomiędzy sanirozdrabniaczem a posadzką.

Jaki jest okres eksploatacyjny sanirozdrabniaczy?

Okres eksploatacyjny sanirozdrabniacza zależy głównie od jego prawidłowej instalacji oraz użytkowania. Niemniej jednak rozdrabniacze mogą zazwyczaj być użytkowane nawet przez 10 do 15 lat, jedynie pod warunkiem czyszczenia i usuwania kamienia preparatem SANICLEAN firmy SFA (średnio co 6 miesięcy) oraz wymiany membrany presostatu w zależności od jej zużycia, na które wpływ ma twardość wody.

 

UŻYTKOWANIE / FUNKCJONOWANIE

Gdzie mogę znaleźć instrukcję obsługi i montażu produktu SFA?

Wszystkie instrukcje obsługi i montażu naszych urządzeń są dostępne na stronie internetowej www.sfapoland.pl w zakładce Pobieranie.

Co zrobić kiedy silnik sanirozdrabniacza nie uruchamia się?

Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone prawidłowo i czy zasilanie elektryczne działa poprawnie. Być może urządzenie jest zablokowane przez ciało obce. W większości przypadków można usunąć je samodzielnie. W tym celu - UWAGA - przed rozpoczęciem prac należy koniecznie odłączyć przewód zasilający urządzenie od instalacji elektrycznej i oddzielić rozdrabniacz od miski klozetowej. Używając śrubokręta, usunąć przeszkodę uniemożliwiającą obracanie się noży. W każdej innej sytuacji należy skontaktować się z najbliższym serwisem naprawczym.

Urządzenie uruchamia się samoczynnie.

Należy sprawdzić, czy nie występują żadne wycieki z urządzeń podłączonych do rozdrabniacza (spłuczka toaletowa, kurek itp.). - Może również występować wyciek z nieszczelnego zaworu zwrotnego (znajdującego się w kolanku odpływu rozdrabniacza); w takim przypadku należy wyczyścić lub wymienić zawór zwrotny.

Zasysanie nie przebiega prawidłowo

Zalecamy skontaktowanie się z działem serwisu technicznego naszej firmy pod numerem 22 732 00 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:00.

 

GWARANCJA / DOSTAWA / CENY

Ile kosztuje sanirozdrabniacz?

Firma SFA jest producentem urządzeń i nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej. Podajemy sugerowane ceny katalogowe. W celu uzyskania ostatecznej ceny zakupu należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą , który udzieli wszelkich informacji dotyczących warunków sprzedaży. Lista  dystrybutorów jest dostępna na naszej stronie internetowej: www.sfapoland.pl

Jaki jest okres gwarancyjny produktów SFA?

Każde urządzenie jest objęte 2-letnią gwarancją na terenie Polski, obejmującą części i ewentualne wady fabryczne, pod warunkiem przestrzegania warunków użytkowania oraz prawidłowej instalacji. W przypadku wadliwej pracy urządzenia nie należy demontować - serwis dojeżdża w miejsce instalacji. Można również skontaktować się z działem serwisu naszej firmy wysyłając zapytanie na adres: [email protected]  lub pod numerem 22 732 00 32, , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00.

Jakie są terminy dostawy produktów SFA?

Większość naszych produktów jest dostarczanych w terminie 48 godz.od złożenia zamówienia przez naszego dystybutora. Niemniej jednak, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z najbliższym sprzedawcą w celu uzyskania informacji, czy określony produkt jest u niego dostępny. Dane adresowe punktów sprzedaży są dostępne na naszej stronie internetowej www.sfapoland.pl.