Witryna internetowa http://www.sfapoland.pl jest wydawana przez firmę:

SFA

8, rue d'Aboukir

75002 Paryż - Francja.

Tel.: 01 44 82 39 00

Faks: 01 44 82 39 01

Spółka Akcyjna z kapitałem w wysokości 7 500 000 €,

wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Paryża pod numerem B 409 966 645.

Strona internetowa i poszczególne jej witryny mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat SFA, jej produktów i usług.

Warunki korzystania

Jeśli otworzysz lub przejrzysz dowolną stronę witryny SFA, akceptujesz wszystkie ograniczenia i warunki użytkowania podane poniżej. Nie korzystaj z tej strony, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki użytkowania. Zalecamy od czasu do czasu odwiedzać naszą stronę internetową i zapoznać się z obowiązującymi Warunkami korzystania i Polityką prywatności, ponieważ są one prawnie wiążące.

SFA zarządza, nadzoruje i aktualizuje stronę internetową SFA przez SFA-POLSKA Sp. Z o o z siedziba w Warszawie.

Informacje i dane dostępne na stronach internetowych SFA mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do prawnie wiążących relacji lub ustanowienia takich powiązań, chyba że wyraźnie wskazano inaczej (np. udostępnienie oficjalnych ofert, materiałów promocyjnych, itp.).

Informacji o SFA, jej produktach, usługach prezentowanych na stronach internetowych SFA nie należy rozumieć jako formy doradztwa, konsultacji czy rekomendacji ani oferty produktów, usług. Informacje o produktach i/lub substancjach czynnych przedstawione na stronach internetowych SFA to ogólne informacje o asortymencie produktów SFA.

Zamieszczenie informacji o produkcie i/lub substancji czynnej na stronach internetowych SFA nie oznacza, że SFA rzeczywiście wprowadziła dany produkt i/lub substancję czynną na rynku lub do obrotu w kraju osoby odwiedzającej stronę internetową czy też w kraju, w którym odwiedzający stronę korzysta ze strony internetowej. Proszę skontaktować się z SFA, jej spółkami zależnymi w celu upewnienia się czy SFA faktycznie wprowadza na rynek i oferuje na sprzedaż w tym kraju produkt, którym jesteś zainteresowany.

Ograniczenie odpowiedzialności

Aby zapewnić dokładne informacje i aktualne dane na swoich stronach internetowych, SFA projektuje i będzie projektować swoje strony internetowe z należytą starannością. Informacje zamieszczone na stronie internetowej SFA w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. SFA nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej. Informacje zawarte w serwisie internetowym SFA zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów Grupy SFA nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte na stronach SFA mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione. SFA zastrzega sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie i w jakikolwiek sposób zawartości stron internetowych bez względu na przyczynę i bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownicy strony wykorzystują udostępnione dane wyłącznie na własne ryzyko. SFA i każda inna osoba prawna lub fizyczna, która współpracowała przy projektowaniu i/lub publikacji stron internetowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogą powstać lub są związane z dostępem, wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych.

Informacje zawarte na stronach internetowych SFA nie mają na celu i nie stanowią porady lekarskiej ani instrukcji dotyczących leczenia jakiejkolwiek choroby produktami SFA. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu SFA należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. SFA nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych SFA informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

SFA nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ewentualnej publikacji/zamieszczaniu treści na stronie internetowej SFA przez użytkowników strony. Pamiętaj, że takie informacje nie są poufne i nie podlegają ochronie praw autorskich. SFA zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystywania takich informacji, rozpowszechniania ich i ujawniania innym stronom bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych oraz do korzystania z nich bez podawania źródła. SFA może wykorzystywać takie treści według własnego uznania dla dowolnego wybranego celu. SFA nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. SFA może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe SFA zawierają również informacje od osób trzecich oraz linki do stron internetowych osób trzecich. Jeśli uznamy to za konieczne, możemy oznaczyć je w odpowiedni sposób. SFA nie jest zaznajomiona z treściami stron internetowych stron trzecich, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawarte tam informacje.

Możliwość połączenia ze stroną internetową osób trzecich nie będącą własnością SFA nie oznacza, że SFA rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.

Prawa własności intelektualnej

Treść stron internetowych SFA chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że SFA wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych nie mogą być kopiowane, wyświetlane, pobierane, modyfikowane, powielane lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody SFA. Nazwy marek i znaki handlowe występujące na tych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi SFA lub SFA ma prawo do ich używania.