Jesteś profesjonalistą lub osobą prywatną? Chcesz uzyskać więcej informacji na temat produktów SFA? Czy to w celu montażu, wyboru rozwiązania SFA, czy też właściwości użytkowych Twojego produktu SFA.

Dla wszystkich produktów SFA znajdziesz tu dokumenty takie jak:

  karta katalogowa,

  instrukcja montażu,

  deklaracja zgodności

Dokumenty do pobrania

Deklaracja zgodności (DoP)

Od 1 lipca 2013 roku rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) ustanowiło nowy obowiązek na rynku materiałów budowlanych, zwany Deklaracją zgodności (DoP). Dokument ten zapewnia konsumentom łatwy dostęp do informacji o właściwościach użytkowych wyrobów budowlanych, co ma miejsce w przypadku produktów SFA.

Deklaracja ta jest oświadczeniem producenta, czyli w tym przypadku SFA, że wyrób jest zgodny z wymaganiami. Deklaracja zgodności stwierdza, że wykazano spełnienie wymagań określonych w aktach unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, mających zastosowanie do wyrobu.

Karta katalogowa i Instrukcja montażu

Dokumenty te zawierają wszystkie niezbędne informacje od zakupu, poprzez transport, instalację, uruchomienie i konserwację.

Informacje zawarte w dokumentach:

  1. Bezpieczeństwo
  2. Transport / Tymczasowe przechowywanie / Zwrot / Utylizacja
  3. Opis produktu
  4. Montaż / Instalacja
  5. Uruchomienie / Wyłączenie
  6. Obsługa
  7. Konserwacja
  8. Incydenty: przyczyny i środki zaradcze

Pomporozdrabniacze

Pomporozdrabniacze wbudowane w ceramikę

Pompy

Pompki do skroplin

Pompki do kondensatu

Przepompownie

Separatory tłuszczu